Teksty

1 Miłość a pedagogika. Redakcja naukowa Krzysztof Kamiński
2 Rzeczywistość Edukacyjna Tom 3 - Centralne kategorie współczesnej i historycznej padagogiki (2017)
3 Bez wychowania prawdziwa kultura nie przetrwa – refleksje (nad twórczością) Stefana Swieżawskiego (2017)
4 Pedagogika Filozoficzna Tom VI
5 Książka: "Wolność a wychowanie. Problemy, dylematy, kontrowersje" (2014)
6 Książka: "Rzeczywistość edukacyjna. Wątki i tropy interpretacyjne" (2013)
7 Książka „Astro i O`Bibo na tropie przygody” (2014)
8 Wychowanie bez filozofii i... bajek się nie obejdzie (2012)
9 Wychowanie do pracodzielności. Praca jako wartość personalna. (2011)
10 Swieżawski - może być, Filozofia owocem wolności. (2010)
11 Człowiek to nie krokodyl. Humanizm chrześcijański według Wincentego Granata. Założenia i aktualność (2010)
12 Dziecko jest jakby cudzoziemcem - kilka uwag o wychowaniu w duchu korczakowskim (2010)
13 Filozofia dziecięca. A dlaczego. Jak odpowiadać na trudne pytania dzieci. (2009)
14 Humanizm chrześcijański Stefana Swieżawskiego. KSIĄŻKA-spis treści i wstęp. (2007)
15 Miluj prawdu - Kwestia Jana Husa (2005)
16 Profesora Stefana Swieżawskiego umiłowanie mądrości. (2004)
17 Kondycja współczesnego człowieka - wywiad z prof. Stefanem Swieżawskim (2001)