Curriculum Vitae

 

Pochodzę z Zapolic (woj. łódzkie).

Urodziłem się 19 sierpnia 1975 roku w Zduńskiej Woli. Moimi Rodzicami są Teresa i Władysław Kamińscy.

Formalną edukację rozpocząłem w rodzinnej miejscowości. Do szkoły (w początkowej fazie) prowadzała mnie między innymi, nieodżałowanej pamięci, Babcia Helena Jaworska.

Kiedy miałem 10 lat na świat przyszedł mój brat Grzegorz. Wtedy to pierwszy raz świadomie podjąłem się działań opiekuńczo - wychowawczych (z dobrym skutkiem!).

Do szkoły średniej uczęszczałem w Zduńskiej Woli. Było to Liceum Ogólnokształcące, klasa o profilu humanistycznym. Z tamtych czasów z wdzięcznością wspominam między innymi wychowawczynię p. Annę Kwaśniewską-Szulc oraz polonistę ś.p. Janusza Płaczka.

W roku 2000 ukończyłem Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę magisterską obroniłem na Wydziale Teologicznym 17 maja.

W sierpniu 2001 r. poślubiłem przeuroczą Iwonę 

z domu Zalewską. 18 grudnia 2002 r. na świat przyszła nasza córka Eliza
. Niemal 4 lata później, 13 września 2006 r., urodził się nam syn Beniamin
.

W latach 2001-2006 odbyłem studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim. To wtedy na dobre rozmiłowałem się w filozofii. Dysertację, powstałą pod kierunkiem wielce szanownego prof. dr hab. Wiesława Gromczyńskiego, obroniłem 6 lipca 2006. Z dniem 21 września został mi nadany stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

W Lipcu 2007 r. ukazała się moja pierwsza książkowa publikacja zatytułowana: „Humanizm chrześcijański Stefana Swieżawskiego”.

Zawodowym nauczycielem jestem od roku 1998 r. Do 31 sierpnia 2011 r. uczyłem w SP nr 160 w Łodzi. Obecnie uczę w ZSP nr 9 w Łodzi (zatrudnienie na podstawie mianowania). Nauczycielem akademickim zostałem w roku 2007 – min.: Wyższa Szkoła Pedagogiczna  w Łodzi (WSP), Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wyższa Szkoła Kupiecka, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum. Do X 2016 r. związany byłem jednak przede wszystkim z WSP w Łodzi (kilka faktów): od X 2008 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Od 1 X 2012 na stanowisku adiunkta. Od 2 X 2010 do 31VII 2013 z-ca kierownika Katedry Pedagogiki. Współtwórca międzynarodowego elektronicznego czasopisma „Kultura i wychowanie”; od 1 X 2010 do 30 XI 2011 sekretarz redakcji, od 1 XII 2011 zastępca redaktora naczelnego, od 1 VII 2014 redaktor naczelny. Od 1 X 2011 członek Senatu WSP III i IV kadencji. Od 1 X 2012 członek Naukowej Rady Wydawniczej WSP. Od 1 X 2013 do 30 VI 2015 pełnomocnik Rektora ds. wydawniczych i badań naukowych. Od 7 VII 2015 rektor WSP.

Od X 2016 jestem adiunktem w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Działam (non profit) w Towarzystwie Pedagogiki Filozoficznej im. B. Trentowskiego (TPF), które współtworzy Środkowoeuropejskie Towarzystwo Filozofii Wychowania (CEUPES); od 26 X 2012 w zarządzie Towarzystwa. Od 19 stycznia 2014 jestem redaktorem naczelnym Wydawnictwa Naukowego TPF „Chowanna”.

 

Mieszkam z Rodziną w Łodzi. Chętnie z Łodzi wyjeżdżam – bo lubię podróżować i chętnie do Łodzi wracam – bo lubię to miasto.

Lubię też dobrą muzykę, czysty sport, czekoladę mleczną z orzechami…

… c.d.n. (mam nadzieję).